Kontakt

SOFIA Jewelry, s.r.o.

sídlo: Obchodná 53

811 06 Bratislava

IČO: 44 708 378

kancelária: Čajkovského 4

811 04 Bratislava

E-mail: info@sofia.sk
Hotline:
+421 903 93 93 93 (pracovné dni 9.00 - 17.00 h)